Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği

KURUCU ÜYELERİMİZDEN MESAJ

Sayın Meslektaşlarımız,

Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği’nin kuruluş misyonu “Tüp Bebek ve İnfertilite” alanında uzmanlaşmak isteyen genç hekimlerin eğitimine ve gelişimine katkı sağlamak, kazanılmış hakların savunulması yanında, birleştirici, demokrat ve ışığı bilim olan bir dernek olmaktır.

Ulusal ve uluslararası mecralarda kongrelerimiz, bölgesel toplantılarımız ile bilimsel kanıta dayalı yaklaşımdan sapmadan, gerek yurtiçi gerek yurtdışında bilinirliğimizin ve gücümüzün artması adına gerekli çalışmalara devam etmek ve yenilerine imza atmak hedefindeyiz.

Bu hedef doğrultusunda görevimiz, paydaşlarımızla ve sektörün diğer bileşenleri ile iş birliği içinde olmak, halkımızı Tüp Bebek ve İnfertilite konusunda bilinçlendirmektir. Dostluk, dayanışma ve bilimsellik felsefemiz olurken, gençlerimize de bir ışık ve ilham olacağız.

Geleceğe umut ve sevgiyle bakıyoruz. Unutulmamalı ki birlikte güçlüyüz.